14.11.15

τρέχει το μέλλον, έχει γίνει ήδη παρόν. μάλλον το προλάβαμε.