17.2.15

“η πλάνη έγκειται στον ενικό του χρόνου”
άθως δημουλάς
να συνεχίζεται ο λόγος και νάχει σταματήσει το λευκό/
περίσσεψε το μαύρο σ’ αυτή τη γη/

ανέκδοτο