11.11.14

το σπίτι μου?
τόσα που άλλαξα εγκλωβίστηκα
είναι εκείνο του ενός μηνός ή το άλλο των τριών χρόνων?
τί σημασία έχει?
άσε τα σπίτια στους ιδιοκτήτες
και κοίτα, εμείς είμαστε αγύρτες.
ποιο είναι το σπίτι μου?
έφευγα μόλις δεν μου το ζητούσαν
ήταν που το φαγητό έζεχνε χωρίς φωτιά
και το μαγκάλι χωρίς κάρβουνα
ποιο είναι το σπίτι μου?
δεν μ’ ένοιαζε ποιο είναι το σπίτι μου
μ’ ένοιαζε πού είναι το δάκρυ μου
ώσπου εξατμίστηκε κι έμεινα ανέστιος.


ποιο είναι το σπίτι μου?

ανέκδοτο