31.7.12

ναι

μιλάνε τα διαβατήρια; είπες
ναι, είπα
το δικό σου τί λέει; ξαναείπες
όπου γης και πατρίς, είπα
θα σου λείψω; είπες
ναι, όσο το διαβατήριο, είπα.ανέκδοτο